І зараз, і завжди залишиться книга

Умберто Еко

Тишковець М. П.

Тишковець Марія Павлівна – доцент кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. У 1997 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю: українська мова та література. У 1998-2001 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі українського та загального мовознавства Тернопільського державного педагогічного інституту (денна форма навчання). 
П’ятого липня 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення і розвиток моделей ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.
Наукові інтереси: ономастика, топоніміка, лінгводидактика. 


Немає коментарів:

Дописати коментар